Nauka

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W BOCHNI jest publiczną placówką kształcenia artystycznego prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest sprawowany za pośrednictwem Wizytatora Regionalnego Centrum Edukacji Artystycznej – specjalistycznej jednostki nadzoru.

W SKŁAD ZESPOŁU WCHODZĄ:

1. PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W BOCHNI.

PSM II st. w Bochni zapewnia wykształcenie w zawodzie muzyk.
Szkoła prowadzi naukę w dwóch specjalnościach:
instrumentalistyka (nauka odbywa się w cyklu sześcioletnim),
wokalistyka (nauka odbywa się w cyklu czteroletnim).

2. PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
IM. PROF. JERZEGO ŻURAWLEWA W BOCHNI

Nauka w PSM I st. w Bochni trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku dzieci i cyklu kształcenia.

Sześcioletni cykl nauczania przeznaczony jest dla dzieci od lat sześciu i obejmuje naukę gry na następujących instrumentach:

Czteroletni cykl nauczania przeznaczony jest dla dzieci od lat ośmiu i obejmuje naukę gry na instrumentach:

Fortepian

Altówka

Szkoła Muzyczna Bochnia - Fortepian Szkoła Muzyczna Bochnia - Altówka

Akordeon

Wiolonczela

Szkoła Muzyczna Bochnia - Akordeon Szkoła Muzyczna Bochnia - Wiolonczela

Skrzypce

Klarnet

Szkoła Muzyczna Bochnia - Skrzypce Szkoła Muzyczna Bochnia - Klarnet

Wiolonczela

Saksofon

Szkoła Muzyczna Bochnia - Wiolonczela Szkoła Muzyczna Bochnia - Saksofon

Gitara

Trąbka

Szkoła Muzyczna Bochnia - Gitara Szkoła Muzyczna Bochnia - Trąbka

Puzon

Szkoła Muzyczna Bochnia - Puzon

Perkusja

Szkoła Muzyczna Bochnia - Perkusja

Flet

Szkoła Muzyczna Bochnia - Flet

Zarówno w PSM II stopnia, jak i w PSM I stopnia oprócz indywidualnych lekcji nauki gry na wybranym instrumencie każdy uczeń uczęszcza na grupowe zajęcia teoretyczne, mające na celu rozwój i poszerzenie wiedzy z zakresu wiadomości o muzyce i kształcenie słuchu. Uczestniczy także w zajęciach zespołów instrumentalnych, chóru lub orkiestry kształcąc umiejętność muzykowania zespołowego.

Rekrutacja

Zainteresowanych rozpoczęciem nauki w naszej placówce zachęcamy do odwiedzenia zakładki Dokumenty.

 

Można tam znaleźć zarówno obowiązujące wzory podań o przyjęcie do szkoły, jak również informatory dotyczące nauki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni.

 

 

Zapraszamy!